Vi hjälper dig med

Förläggartjänster, projekt- och produktionsledning
Redaktörs- och lektörstjänster
Textbearbetning och författartjänster
Korrekturläsning
Grafisk design och layout
Fotografering, bildrepro och retusch
Konvertering till e-bok i e-pubformat
Marknadsföring, pr
Lagerhållning, distribution och försäljning